Usługi doradztwa

Oferujemy profesjonale doradztwo w pełnym zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zakres usług doradczych:
 • wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej (spółka z o.o., spółka jawna. spółka komandytowa, JDG, spółka akcyjna)
 • wybór optymalnej formy opodatkowania
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych 
 • prowadzenie postępowań w imieniu podatników przed organami skarbowymi
 • udzielanie podatnikom porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
W zakresie spółek prawa handlowego:
 • doradztwo w zakresie rejestrowania, zawieszenia działalności i likwidacji spółek
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • opracowywanie planów/tabel amortyzacji
 • sporządzanie protokołów ze zgromadzenia wspólników
 • przygotowywanie projektów uchwał
 • doradztwo w zakresie finansowania środków trwałych
 • pomoc w zakresie zgłaszania zmian w KRS
W zakresie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG):
 • doradztwo w zakresie rejestrowania, zawieszenia i likwidacji działalności gospodarczej
 • opracowywanie tabel amortyzacji
 • doradztwo w zakresie finansowania środków trwałych
 • pomoc w zakresie zgłaszania zmian w CEIDG

W zakresie kadr i płac:
 • doradztwo w zakresie zatrudnienia pracowników
 • sporządzanie zakresów obowiązków pracowników
 • sporządzanie regulaminu wynagrodzeń
 • doradztwo w zakresie obowiązków pracodawców
 Nie sposób wymienić wszystkie zakresy w jakich doradzamy. 
Jeśli masz pytanie z innego zakresu, niż wymieniony wyżej, skontaktuj się z nami. Na pewno wspólnie znajdziemy rozwiązanie!
Szukaj